Cyganka

kusy wtorek Jedlińsk zapełnia się malowniczymi postaciami, które zabawiają gości i proszą o datki. Jedną z ważniejszych postaci jest Cyganka – z jednej strony symbol nieskrępowanej wolności, z drugiej – symbol magii (wróżenie) i… zachowania niezgodnego z ogólnie przyjętymi normami.

W widowisku, w którym liczy się to, co skrajne, egzotyczne i nietypowe, nie mogło zabraknąć Cyganki. Jest to barwna postać, zwłaszcza gdy dla odtwarzającego ją Adama Winnickiego strój uszyto na miarę.

Adam Winnicki jako Cyganka
Adam Winnicki jako Cyganka
Adam Winnicki jako Cyganka
Adam Winnicki jako Cyganka
Adam Winnicki jako Cyganka
Adam Winnicki jako Cyganka