W prasie

Gazeta Radomska, 31 stycznia (12 lutego) 1888 roku, rok V, nr 13, str. 3
Fragment tekstu Walerego Przyborowskiego z artykułu Radom i jego okolice, Tygodnik Ilustrowany, 1880 rok, tom IX, nr 221, str. 188
Recenzja widowiska R. Lubicza, „Wisła: miesięcznik geograficzno-etnograficzny”, 1891, tom 5, zeszyt 1, s. 218
Stefan Rosiński, „Ścięcie śmierci w Jedlińsku”, Magazyn Słowo (Ludu), Kielce, 4 lutego 1967 r.
Artykuł w specjalistycznym czasopiśmie „Polska Sztuka Ludowa – Konteksty”, 1959, tom 13, zeszyt 3